Monthly Archives: mars 2013

Renovering och relining av rör under huset på Nolbyg 5 A-C

I månadsskiftet mars–april kommer renoveringen att börja och det kommer att ta cirka 6 veckor. Under denna tid kommer ni inte kunna använda ert garage, bilen måste parkeras på annan plats. Det kommer att delvis vara möjligt att parkera den utanför garaget, bara det finns ett visst utrymme mellan bil och garagevägg. En månad kommer då …..