Monthly Archives: juni 2017

Trädgården- innergården och Vindar

Meddelande från Styrelsen, Vi har information som vi behöver upplysa samtliga boende om. Trädgården- innergården  – Under v 26 kommer Råum Maskin att åtgärda våra gräsmattor, jobbet ska pågå under hela veckan. De ska sedan sköta driften av dom under sommaren och efter tre och fem veckor ska en besiktning ske med berörda parter. Anledningen …..