Andrahandsuthyrning

Vid andrahandsuthyrning av bostadsrätten tar föreningen ut en särskild avgift på 370 kr per månad för att täcka förenings extra kostnader för andrahandsuthyrningen. Styrelsen ska godkänna uthyrningen med ett godkänt kontrakt innan inflyttning, (Kontrakt max på 6 mån). Ogiltig andrahandsuthyrning kan medföra förverkande av bostadsrätten