Årstämma den 25 april kl. 18

Välkomna!

Den kommer att vara på Hagaborgsservicehus, i deras matsal. Adressen är Hagaborgsgatan 15.