Årstämma den 5 maj kl. 18.00

Välkomna!

Plats,Träffpunkt Hagaborg Servicehus, Hagaborgsgatan 15

//Styrelsen