Återställning av innergården och övriga områden runt husen

Äntligen är våren här och snart är allt grävande slutfört runt alla våra hus i föreningen. Det har varit ett mycket omfattande arbete som har tagit tid, men nu har vi en bra fungerande dränering som ska hålla i många år.

Nu ska vi börja återställa gården med dels bättre entréer till våra hus och dels med gräsmattor och växter. Vår förhoppning är att det ska var klart innan sommaren.

//Styrelsen