Dränering runt våra hus

Vår nuvarande dränering är gammal och mycket dålig. Arbete pågår nu på vår innergård. Vi ska dränera alla sidor runt alla hus. Arbete kommer att pågå fram till våren. Under denna tid kommer det vara lite ”rotigt”, men detta måste åtgärdas för att våra hus inte ska bli fuktskadade.