E-faktura Vänerförvaltning

Från och med April finns det möjlighet att betala sin hyra med e-faktura. Detta gäller dock endast medlemmar i de föreningar som valt att ansluta sig till tjänsten.

E-fakturorna skickas runt den 15:e varje månad, anmälningar som kommer in efter det får sin faktura först nästkommande månad.

Läs mer på vänerförvaltning.se