Gården och våra gräsmattor

Vi håller nu på att tillsammans med Råum få ordning på vår innergård. Arbete och förhandlingar pågår.

//Styrelsen