Gården

Nu har arbetet med att utveckla vår innergård startat och kommer att på gå under hösten.

Trivselytor, växter, belysning, lekplatsen mm kommer att ses över och renoveras och utvecklas för en trivsammare ute miljö.

//Styrelsen