God Jul o Gott Nytt År

Ett julbrev från styrelsen!

Tänd ett ljus och låt det brinna, låt aldrig hoppet     försvinna,
det är mörkt nu, men det blir ljusare igen.
Tänd ett ljus för allt du tror på, för den här planeten vi bor på.
Tänd ett ljus för jordens barn.

Vi har information som vi behöver upplysa samtliga boende om.

Föreningens ekonomi är fortfarande god, så inga höjningar av månadsavgifterna är aktuella. Men kan bli om vi inte sköter soprum och tvättstugor.

Cyklar

Det är ett problem med alla cyklar som parkeras på felaktiga platser på vår gård. Nu inför vintern är det viktigt att de parkeras på avsedda platser annars kan det bli problem att komma fram med plogen när snön kommer. Föreningen ansvarar inte för eventuella ”plogskador” på felparkerade cyklar.

Tänk också på hur ni parkerar cykeln inomhus, det ska vara möjligt att ta sig fram på ett bra sätt i våra cykelrum.

Tvättstugor

Tvättstuga, torkrum och mangelrum får användas varje dag mellan klockan 07:00 – 22:00. Efter avslutat tvätt pass ska alla använda utrymmen städas noga. Städredskap finns i städskrubben.

Parkering

Mc och mopeder ska parkeras bredvid soprummet. Bilar som har en parkeringsruta i föreningen ska parkera i ”rätt” ruta och i rutan, parkera ej på gatan framför frisörsalongen och ej på gården, endast av o påstigning/ lastning. Ni som har motorvärmare, var noga med att stänga locket vid användning, för att hindra skador.

Allmänna ordningsregler – Normalt skall “frid råda” både inomhus och på gården mellan 22:00 – 07:00 vardagar och mellan 23:00 – 08:00 helgdagar. Om ni har planerat in en fest eller några andra trevligheter är det bra om ni innan festen informerar era grannar eller sätter en lapp i porten att ni skall ha fest. Acceptansen brukar öka markant om man har blivit informerad.

Sopsortering

Vi har sortering för brännbart ”vanliga sopor”, kartong, papper, glas, metall- och plastförpackningar. Om du vill slänga sådant som inte finns för sortering ber vi dig att slänga detta på en av kommunens återvinningscentraler. OBS! Släng era sopor i rätt kärl och minska storleken på kartonger mm så mycket som möjligt. Det som inte får plats eller inte finns för sortering får in själva slänga på kommunens återvinningscentraler.

Mattor och skräp utanför dörren i trapphuset

Det ska inte finnas några mattor, skohyllor eller soppåsar utanför dörrarna i trapphusen, dels för brandrisken och dels för det försvårar städningen.

Vinds- och källarförråd, PÅMINNELSE nr 4

Vi vill att du som lägenhetsinnehavare meddelar oss följande OMGÅENDE!!:

Namn:…………………………………..

Adress:………………………………………

Lägenhetsnummer: (föreningens, en siffra mellan 1-150)……………………..

Vindsförråd nr:………………………..

Källarförråd nr:……………………….

Extra förråd nr:………………………..

Mail adress:……………………………

Tel. nr………………………………….

Svara till info@brfsolliden.se eller lägg denna lapp i brevlådan utanför kontoret.

Trädgården

Planering av växter mm pågår för kommande vår på innegården.

Vid eventuella frågor, synpunkter och funderingar är ni välkomna att kontakta någon av oss i styrelsen.

God jul & Gott nytt år

Önskar styrelsen i BRF Solliden