GOD JUL och Gott Nytt År till alla våra medlemmar!

Ett julbrev från styrelsen!

Så är då snart 2013 till ända,

Juletid äntligen är här
värme och givmildhet vi med oss bär

Alla på vår jord en jul bör få
oavsett om vi ensamma eller tillsammans gå

Vi har information som vi behöver upplysa samtliga boende om.

Föreningens ekonomi är fortfarande god, så inga höjningar av månadsavgifterna är aktuella.

Inbjudan till nya medlemmar

Den 12 december kl. 18.00 i vår föreningslokal, är ni välkomna på glögg och pepparkakor och på en liten informationsträff, ta gärna med frågor och funderingar. Gamla medlemmar är också välkomna.

Mailadresser

 Det skulle vara jättebra om vi i styrelsen fick era mailadresser. Det underlättar vid kommunikation. Gå in på vår webbsida och maila oss vilken adress ni har, ange samtidigt ert lägenhetsnummer i föreningen.

Cyklar

Det är ett problem med alla cyklar som parkeras på felaktiga platser på vår gård. Nu inför vintern är det viktigt att de parkeras på avsedda platser annars kan det bli problem att komma fram med plogen när snön kommer. Föreningen ansvarar inte för eventuella ”plogskador” på felparkerade cyklar.

Parkering

Mc och mopeder ska parkeras bredvid soprummet. Bilar som har en parkeringsruta i föreningen ska parkera i ”rätt” ruta och i rutan, parkera ej på gatan framför frisörsalongen och ej på gården, endast av o påstigning/ lastning.

Sopsortering

Vi har sortering för brännbart ”vanliga sopor”, kartong, papper, glas, metall- och plastförpackningar. Om du vill slänga sådant som inte finns för sortering ber vi dig att slänga detta på en av kommunens återvinningscentraler. OBS! Släng era sopor i rätt kärl och minska storleken på kartonger mm så mycket som möjligt.

Skräp på gården, trapphus och i soprum

Släng skräp, fimpar mm på avsedda platser. För allas trevnad så slängskräpet i kärlen i soprummet och papperskorgarna på gården.

God jul & Gott nytt år

Önskar styrelsen i BRF Solliden