Höst information

Meddelande från Styrelsen, Vi har information som vi behöver upplysa samtliga boende om.

Container – Helgen den 4 oktober – 6 oktober kommer det att finnas en container för skräp, dock inga el-artiklar, utanför Salong Självfallet. Passa på att röja och ev. slänga gamla cyklar.

Nya lås – Inom kort kommer lås bytet att påbörjas. Bytet kommer att göras med ett hus i taget. Vi kommer att gå in med huvudnyckel, ta kontakt med Kristopher Björklund om det inte är ok, 070-999 33 63. Mer info om när kommer via mail och lapp.

Mattor och skräp utanför dörren i trapphuset

Det ska inte finnas några mattor, skohyllor eller soppåsar utanför dörrarna i trapphusen, dels för brandrisken och dels för det försvårar städningen.

Märkning av cyklar – Senast den 27 september kommer föreningen att märka cyklar som vi kommer att ta bort, om det gäller en cykel som är din så ta bort markeringen. Vi vet att många cyklar blir kvarlämnade och inte används.  Ha bara de cyklar ni använder i cykelrum och på gården, det blir annars för trångt. OBS, lås inga cyklar i staket mm. Tips, släng gamla cyklar i containern.

Allmänna ordningsregler– Normalt skall “frid råda” både inomhus och på gården mellan 22:00 – 07:00 vardagar och mellan 23:00 – 08:00 helgdagar. Om ni har planerat in en fest eller några andra trevligheter är det bra om ni innan festen informerar era grannar eller sätter en lapp i porten att ni skall ha fest. Acceptansen brukar öka markant om man har blivit informerad. OBS! släng inte skräp, tuggummi mm. i trapphusen.

Brandvarnare – Det är viktigt att det finns minst en brandvarnare i varje lägenhet. Är det någon av er som saknar brandvarnare så har föreningen beställt hem ett antal som ni får för att sätta upp i de lägenheter som saknar brandvarnare.

SopsorteringNågra trivsel regler i soprummet; Vi har sortering för brännbart (”vanliga sopor”), kartong, papper, glas, metall- och plastförpackningar. Om du vill slänga sådant som inte finns för sortering ber vi dig att slänga detta på en av kommunens återvinningscentraler. OBS! Släng era sopor i rätt kärl och minska storleken på kartonger mm så mycket som möjligt.

Om vi inte följer reglerna som vi är anmodade att göra får vi högre avgifter för vår sophämtning, vilket också kan innebära högre avgifter för vårt boende.

Tvättstugor Tvättstuga, torkrum och mangelrum får användas varje dag mellan klockan 07:00 – 22:00, OBS respektera den tiden! Efter avslutat tvättpass ska alla använda utrymmen städas noga. Städredskap finns i städskubben.

Trasiga lampor mm. i våra allmänna utrymmen – Om ni upptäcker något som behöver bytas/lagas mm i våra allmänna utrymmen, lägg då en lapp i postlådan utanför kontoret eller skicka sms till Lars Nordenhammar, 070-278 88 06, så fixar vi det.

Andrahandsuthyrning – Vid andrahandsuthyrning av bostadsrätten tar föreningen ut en särskild avgift på 370 kr per månad för att täcka förenings extra kostnader för andrahandsuthyrningen. Styrelsen ska godkänna uthyrningen med ett godkänt kontrakt innan inflyttning, (Kontrakt max på 6 mån). Ogiltig andrahandsuthyrning kan medföra förverkande av bostadsrätten.

Trädgården – Ombyggnad och renovering av innergården håller på. Plantering av växter mm kommer att ske för kommande vår på innegården.

Vid eventuella frågor, synpunkter och funderingar är ni välkomna att kontakta någon av oss i styrelsen.

Källare – De allmänna utrymmena i våra källare är avsedda för cyklar och barnvagnar. Övrigt ska förvaras i egna förråd. Föreningen kommer att göra en rensning av övriga saker som finns på de allmänna ytorna i våra källare. 

Trevlig höst till er alla!