Information till Brf Sollidens medlemmar

Allmänna ordningsregler – Normalt skall “frid råda” både inomhus och på gården mellan 22:00 – 07:00 vardagar och mellan 23:00 – 08:00 helgdagar. Om ni har planerat in en fest eller några andra trevligheter är det bra om ni innan festen informerar era grannar eller sätter en lapp i porten att ni skall ha fest. Acceptansen brukar öka markant om man har blivit informerad.

Bokning av sommarpaviljongen – Det finns en lista för bokning vid paviljongen. Tänk på att vid bokning inte boka mer än en dag/kväll i taget, om inte det finns en särskild anledning till att boka flera dagar i rad. När paviljongen är bokad så bör vi övriga visa hänsyn till de som är i paviljongen.

Brandvarnare – Det är viktigt att det finns minst en brandvarnare i varje lägenhet. Är det någon av er som saknar brandvarnare så har föreningen beställt hem ett antal som ni får för att sätta upp i de lägenheter som saknar brandvarnare.

Husdjur på gården – Det har nyligen kommit klagomål till styrelsen på att det förekommer rastning av hundar och katter på gården och att djurägarna inte tar upp bajset efter husdjuret. Det måste absolut göras. OBS, inga husdjur på lekplatsen.

Parkering – Mc och mopeder ska parkeras bredvid soprummet. Bilar som har en parkeringsruta i föreningen ska parkera i ”rätt” ruta och i rutan, parkera ej  på gatan framför salongen och ej på gården, endast av o påstigning/ lastning.

Porttelefoni – Påminnelse igen – Vi har tidigare meddelat att varje lägenhet i vår förening har fått tre stycken brickor, som man håller framför porttelefon enheten för att dörren skall låsas upp. Flera av våra medlemmar har ännu inte hämtat ut sina brickor. Meddela mig, Ulrika, när problem uppstår med porttelefonen, tid och i vilken lägenhet. Vill ni ändra namn och/eller nummer vid uppringning, fyll i lapp som finns utanför kontoret eller ring Ulrika.

Sopsortering – Påminnelse igen och igen – P.g.a. ökade sopsorteringskostnader till föreningar utan delad sopsortering ( matavfall / övrigt ) har vi nu sedan i februari 2011 bestämt att alla ska miljösortera sina avfall. Flera av våra medlemmar har även här ännu inte hämtat ut sina sopsorteringskärl, ni måste hämta ut era kärl omgående annars följer vi inte de regler som vi är anmodade att göra för de avgifter som vi nu betalar för vår sophämtning.

Några trivsel regler i soprummet; Vi har sortering för brännbart (”vanliga sopor”), kartong, papper, glas, metall- och plastförpackningar. Vi kommer att beställa ett kärl till för plast. Om du vill slänga sådant som inte finns för sortering ber vi dig att slänga detta på en av kommunens återvinningscentraler. OBS! Släng era sopor i rätt kärl och minska storleken på kartonger mm så mycket som möjligt.

Tvättstugorna
Viktigt är att vi följer anvisningarna som finns i tvättstugorna. Då går arbetet lättare och våra maskiner fungerar bra och håller längre. Om något försvinner eller går sönder blir det vår gemensamma kostnad att återställa i ursprungligt skick.
Naturligtvis gör vi rent i tvättstugan och torkrummet efter vårt tvättpass. Vi släcker också lamporna när vi är klara. Tänk på att hålla tvättiderna!

Ni som ännu inte hämtat ”pluppar”, hushållsavfalls anordning och/ eller saknar brandvarnare ska kontakta: Ulrika Bingsten, 073 – 181 19 37 eller Karl-Axel Nilsson, 070 – 664 79 38 .

Har du frågor eller synpunkter, ta gärna kontakt med styrelsen.

Trevlig sommar till er alla!