Påminnelse att lämna uppgifter om era förråd

Se inlägg nedan, angående att lämna uppgifter om förråds nummer mm. Gör det omgående ni som ännu inte har gjort det.