Parkering och snöröjning

Nu när det är vinter och det behöver plogas vid snöfall, kan ni inte parkera framför era garage. Parkera i garaget eller på annan plats. Ni får inte dra ut sladd till motorvärmare utanför garaget, pga av säkerhetsrisk.