Porttelefonerna

Vi har bytt levaratör 2014-07-10, och åskan har förstört våra två treminaler och routern, nya beställda. Vi väntar på reservdelar så allt funkar ännu inte som det ska.