Rensning av cyklar på vår gård och i cykelrum

Dags igen för en cykelrensning på gård och i cykelrum, Märk era cyklar som ni vill ha kvar senast den 15 oktober. Efter den 15 oktober städar vi bort era cyklar. Cyklar som inte är märkta kommer att ställas i skyddsrummet i huset 27 A, B. Den 1 mars 2012 kommer vi att köra bort/ slänga dom. Det är ett problem med alla cyklar som inte används på gården  och i cykelrum på grund av att det är svårt att komma fram och till vintern när snön kommer, blir det svårt att ploga på gården. Var och en får själva ansvara att de inte är i vägen för snöplogen.  OBS, parkera era cyklar på avsedda platser.!! Cyklar som inte används och inte ska slängas ställ undan dom.