Soprummet, VIKTIG INFO!

Meddelande från Styrelsen, gällande våra SOPOR, vill ni att vi ska höja månadsavgiften?

Om svaret är NEJ, läs och gör då enligt följande,

Sopsorteringen, vissa av våra medlemmar sköter den dåligt!!

Några trivselregler, Vi har sortering för brännbart (”vanliga sopor”), kartong, papper, glas, metall- och plastförpackningar. Om du vill slänga sådant som inte finns för sortering ber vi dig att slänga detta på en av kommunens återvinningscentraler. Exempel på det är porslin, el-produkter, glödlampor, lysrör, stora kartonger/förpackningar och renoverar du din lägenhet måste allt material lämnas på kommens återvinningscentraler.  OBS! Släng era sopor i rätt kärl och minska storleken genom att platta ihop förpackningen mm så mycket som möjligt.

OBS, Soprummet gäller för våra medlemmars privata sopor!!