Studsmattan på vår innergård

Till våra medlemmar i Bostadsrättsföreningen Solliden 
Välkomna att hoppa på denna studsmatta, all hoppning sker på egen risk.Föreningen ansvarar inte för eventuell olycka och annan oförutsedd händelse.

Viktigt att tänka på

Hoppar man ensam på en rund studsmatta så är det i stort sett omöjligt att ramla av då man dras mot mitten hela tiden. Hoppar man 2 eller 3 stycken så ökar risken för krockar och snedstudsar markant. På denna studsmatta max 2 stycken.

 Visa hänsyn till varandra när ni hoppar och tänk på att inte störa andra som är på gården, balkonger och i sina lägenheter.

Inga skor på studsmattan! 

Föräldrar ansvarar för sina barn.

Igen ta detta på fullaste allvar och respektera alla regler då det gäller säkerheten.

Välkomna till en trevlig stund på denna studsmatta.

Styrelsen