Trädgården- innergården och Vindar

Meddelande från Styrelsen, Vi har information som vi behöver upplysa samtliga boende om.

Trädgården- innergården  – Under v 26 kommer Råum Maskin att åtgärda våra gräsmattor, jobbet ska pågå under hela veckan. De ska sedan sköta driften av dom under sommaren och efter tre och fem veckor ska en besiktning ske med berörda parter. Anledningen att vi inte åtgärdat detta tidigare beror på att vi inte varit nöjda med det jobb som Råum har gjort. Vi har nu nått en förlikning med hjälp av konsulter.

Murverket kommer också att åtgärda en del skador på fasaden.

Till kommande år kommer vi att ersätta det som är borttaget på innergården med nya växter/ träd.

Vindar – Se till att ni förvara era prylar i förråd som är märkta med ert lägenhets nummer. Alltså att ni använder ”rätt” förråd. Det som inte är i förrådet och inte märkt kommer att slängas.

Vid eventuella frågor, synpunkter och funderingar är ni välkomna att kontakta någon av oss i styrelsen.