Trädgården- innergården

Trädgården- innergården  – Under v 35 kommer de tre stora granarna på innergården att tas ner pga. att de inte är friska och om de skulle falla i vinden kan det bli stora skador.

I samband med det så kommer även en del andra arbeten på gården att genomföras. Det gäller borttag av en del växter och träd som dels växer in i husgrunden, och dels är gamla och fula. Det kommer även att ske en del grävningsarbeten vid husgrunden för dränering.

Till våren 2016 kommer vi att ersätta det borttagna med nya växter/ träd.

Vid eventuella frågor, synpunkter och funderingar är ni välkomna att kontakta någon av oss i styrelsen. 

Trevlig höst till er alla!