Vinds- och källarförråd mm

Vi håller på med en genomgång av föreningens samtliga förråd. Vi vill att du som lägenhetsinnehavare meddelar oss följande:

Namn:…………………………………..

Adress:………………………………………

Lägenhetsnummer: (föreningens, en siffra mellan 1-150)……………………..

Vindsförråd nr:………………………..

Källarförråd nr:……………………….

Extra förråd nr:………………………..

Mail adress:……………………………

Tel. nr………………………………….

Svara till info@brfsolliden.se eller lägg en lapp i brevlådan utanför kontoret.

Helst omgående men senast 1 augusti 2018.

Vid eventuella frågor, synpunkter och funderingar är ni välkomna att kontakta någon av oss i styrelsen.

 Trevlig sommar till er alla!