Vindsförråd

Det är viktigt att ni använder rätt förråd, alltså det med samma nummer som er lägenhet har i föreningens numrering. Det ska vara ett nummer mellan 1-139.