Fjärvärmestopp den 7 juli kl 8-16

Under tiden ingen värme eller varmvatten.

//Karlstad energi