Nästa styrelse möte den 20 februari 2023 kl. 18.00

Styrelsen 2022/2023 består av:
Ordförande, Ulrika Bingsten 073 181 19 37
Vice ordförande, Kristopher Björklund 070 999 33 63
Sekreterare, Stefan Arvidsson 070 572 09 94
Vice sekreterare, Marie Brunzell 070 271 26 27
Ledamot, Kent Högberg 070 561 32 49
Suppleant, Kerstin Bergström 070 366 30 37
Suppleant, Britt-Marie Larsson 070 663 02 15
Vänerförvaltning, 054 20 35 35