Nästa styrelse möte den 27 april 2021 kl. 18.00

Styrelsen 2020/2021 består av:
Ordförande, Ulrika Bingsten 073 181 19 37
Vice ordförande, Magnus Berg 070 515 58 95
Sekreterare, Stefan Arvidsson 070 572 09 94
Ledamot,  Lars Nordenhammar 070-278 88 06
Ledamot, Kent Högberg 070-561 32 49
Suppleant, Marie Brunzell 070-271 26 27
Suppleant, Kristopher Björklund 070 999 33 63
Suppleant, Helena Ojala  0736-33 39 94
Vänerförvaltning, 054-20 35 35