Nästa styrelse möte den 24 augusti 2021 kl. 18.00

Styrelsen 2021/2022 består av:
Ordförande, Ulrika Bingsten 073 181 19 37
Vice ordförande, Magnus Berg 070 515 58 95
Sekreterare, Stefan Arvidsson 070 572 09 94
Ledamot, Marie Brunzell 070-271 26 27
Ledamot, Kent Högberg 070-561 32 49
Suppleant, Tord Bergman 070-265 93 56
Suppleant, Kristopher Björklund 070 999 33 63
Suppleant, Helena Ojala  0736-33 39 94
Vänerförvaltning, 054-20 35 35