Nästa styrelse möte den 3 maj 2022 kl. 18.00

Styrelsen 2021/2022 består av:
Ordförande, Ulrika Bingsten 073 181 19 37
Vice ordförande, Magnus Berg 070 515 58 95
Sekreterare, Stefan Arvidsson 070 572 09 94
Ledamot, Marie Brunzell 070 271 26 27
Ledamot, Kent Högberg 070 561 32 49
Suppleant, Tord Bergman 070 265 93 56
Suppleant, Kristopher Björklund 070 999 33 63
Suppleant, Helena Ojala  0736 33 39 94
Vänerförvaltning, 054 20 35 35