Styrelsen 2023/2024Ordförande: Marie Brunzell – 070 271 26 27

Vice ordförande: Kent Högberg – 070 561 32 49

Sekreterare: Stefan Arvidsson – 070 572 09 94

Ledamot: Adrian Nilsson – 070 966 15 25

Ledamot: Jennie Persson – 070 739 04 95

Suppleant: Eva Malmsköld – 076 866 52 79

Suppleant: Kerstin Bergström – 070 366 30 37

Suppleant: Madelene Brunzell – 073 807 58 07

Vänerförvaltning – 054 20 35 35