Här kan ni skicka frågor och synpunkter till styrelsen