Vi har information som  vi behöver upplysa samtliga boende om.

Sopsortering
P.g.a. ökade sopsorteringskostnader till föreningar utan delad sopsortering ( matavfall / övrigt ) har vi nu sedan i februari 2011 bestämt att alla ska miljösortera sina avfall. Flera av våra medlemmar har ännu inte hämtat ut sina sopsorteringskärl, ni måste hämta ut era kärl omgående annars följer vi inte de regler som vi är anmodade att göra för de avgifter som vi nu betalar för vår sophämtning.

Några trivsel regler:
Vi har sortering för brännbart (”vanliga sopor”), kartong, papper, glas, metall- och plastförpackningar. Om du vill slänga sådant som inte finns för sortering ber vi dig att slänga detta på en av kommunens återvinningscentraler. OBS! Släng era sopor i rätt kärl och minska storleken på kartonger mm så mycket som möjligt.

Brännbart
Osorterade sopor eller ”vanliga” sopor som inte ska återvinnas kallar vi ”Brännbart”. Brännbart avfall hämtas av Renhållningsverket och körs till Energiverket på Heden för att brännas.                                                                                                                         

Skadligt
Avfall som inte bör brännas, exempelvis glödlampor och metallskrot, kallar vi ”Skadligt”. Det skadliga avfallet ska köras till någon av kommunens återvinningscentraler.

Miljöfarligt
Miljöfarliga ämnen som kemikalier, färger och kvicksilverlysrör ska köras direkt till någon av kommunens återvinningscentraler.

Komposterbart
Det finns två kärl för kompostering av köksavfall. Köksavfallet lägger man i en brunpåse och sedan i avsatt kärl. Bruna påsar finns på en hylla i vårt soprum.

Tidningspapper
Tidningar, kataloger och övrigt papper läggs i behållare märkt ”Tidningar/Papper”.

Kartongförpackningar
Förpackningar av papper eller kartong som till exempel mjölkförpackningar läggs i behållare för ”Kartong” eller om sådan saknas i behållare för ”Allpapp”. Det räcker om pappinnehållet är mer än hälften. Förpackningar som inte är rena läggs i behållare för ”Brännbart”.

Glas
Glasburkar och glasflaskor delas upp i ofärgat och färgat glas. Slå inte sönder flaskorna utan lägg dem försiktigt ner i kärlet. Metallock tas av och läggs i behållarna för ”Metallförpackningar”.

Metallförpackningar
Konservburkar och aluminiumfolie är exempel på förpackningar av metall. Skölj ur då det är risk för lukt och platta till då det annars blir mycket luft. Metallskrot är inte klassat som förpackningar utan ska köras till någon av kommunens återvinningscentraler.                         

Plastförpackningar
Det kan vara svårt att veta vad som innefattas av ”Plastförpackningar”. Till kategorin hör schampoflaskor, saftflaskor och liknande ”hårda” förpackningar. Plastpåsar och plastföremål i övrigt ska däremot läggas i behållare för ”Brännbart”.                                         

Textilier
Hela och rena kläder samlas in av ideella biståndsorganisationer och kan köras till någon av kommunens återvinningscentraler.

Container Den 5-7 oktober, kommer det att finnas en container på vår gård, för att slänga grovsopor, möbler mm, observera ej elektronik.