Hälsning från styrelsen

Vänerförvaltning har bytt system som gjort att hyresavierna är lite sena. De kommer vilken dag som helst.

Vi önskar alla medlemmar: