Info från Karlstad energi

Om man vill ha info om eventuella störningar från Karlstad energi kan man notera sitt mobil nummer enligt bifogad länk, om man inte redan har numret noterat där.

Det kan vara tex. störningar på varmvattnet, avbrott av vatten mm.

Karlstad energi har ett system som automatiskt tar ut vilka telefonnummer som är kopplade till en viss adress, och dessa telefonnummer är det som får sms. Om man inte fått ett sms kan man själv lägga till sitt telefonnummer via vår e-tjänst: https://www.karlstadsenergi.se/kundservice/driftinformation-via-sms/.

//Styrelsen