Info gällande gungställning o blommor som är över

Som ni säkert sett så är den nya gungställningen på plats men inte gungorna. Vi kommer att behöva flytta sargen lite för att den ska bli godkänd vid besiktning. Vi försöker skynda på det hela så fort vi kan men det är viktigt att allt blir rätt.

Efter att vi bytt ut blommorna vid entréerna finns det pelargoner kvar att ta om man är intresserad. De står under balkongen vid kontoret (C-huset), bara att ta för den som önskar. Skickar en blänkare även om att vi gemensamt vattnar blommorna utanför våra portar.

/Styrelsen