Info om P-plats och Årsstämman 25 maj

Årsstämman kommer att vara den 25 maj kl. 18 på vår innergård, utomhus.

Renovering av parkeringen på södra sidan av gaveln vid salongen. Under våren kommer de p-platserna justeras i bortkanten mot grannhuset.

Stenar mm kommer rätas upp. Vi återkommer närmar mer exakt när det kommer att ske.

//Styrelsen