Måsar/fåglar

Mås- och fågelskydd på våra tak kommer att sättas upp, jobb beställt.

//Styrelsen