Rökning på balkonger

Önskemål från våra medlemmar i vår förening är att INTE röka på balkongen, uppmaningen är att respektera det.

//Styrelsen