Tältet/uterummet på innegården

Nu är det gamla tältet uppsatt tillsvidare.

Som ni vet har vi sökt bygglov och fått det, men sedan har det överklagats, inte av någon extern part. Det ska upp i förvaltningsrätten, men besked har ännu inte kommit. Så tillsvidare gör vi så här att det gamla tältet får komma upp. Som alternativ till ett permanent utrum kommer vi att sätta upp ett annat utrum i tyg, men innan det är på plats ska bottenplattan byggas om.

//Styrelsen